Dokumentace BOZP

Zpracování dokumentace BOZP

  • Analýza rizik.
  • Kategorizace prací – zařazení do kategorie dle hygienických předpisů.
  • Stanovení povinností na úseku BOZP (centrální směrnice BOZP organizace).
  • Směrnice pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).
  • Směrnice o prokazování zdravotní způsobilosti.
  • Zpracování osnov pro jednotlivé druhy školení.
  • Traumatologický plán – zásady poskytování první pomoci.
  • Směrnice dopravy – povinnosti při provozování dopravních vozidel).
Kontaktní osoby
Ing. Vladimír Urban

+420 602 204 433
Jitka Urbanová

+420 731 654 333