Další služby

  • Zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb (PBŘS).
  • Změny užívání staveb a prostor.
  • Evakuační plány.
  • Dokumentace zdolávání požáru (DZP).
  • Dodání a instalace hasicích přístrojů a hydrantů vč. jejich náhradních součástí.
  • Instalace požárních klapek a ucpávek.
  • Zajistíme a dodáme odpovídající bezpečnostní tabulky.
  • Telefonické konzultace pro smluvní partnery 24 hod denně,
    7 dní v týdnu.

Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme na osobní schůzce nebo nás kontaktujte.

Kontaktní osoby
Ing. Vladimír Urban

+420 602 204 433
Jitka Urbanová

+420 731 654 333