Školení BOZP

Povinnost školení

Dle platného zákoníku práce a živnostenského zákona je zaměstnavatel povinen zajistit: zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování!

Doporučená četnost

 • Zaměstnanci 1x za 2 roky (Školení může provádět vedoucí zaměstnanec s platným školením pro vedoucí zaměstnance).
 • Vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky (Školení provádí osoba odborně způsobilá   v prevenci rizik).
 • Za školení řidičů v pracovně právním vztahu - tzv."referentských" vozidel – periodicitu stanoví zaměstnavatel 1-3 roky.
 • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců.
 • Školení BOZP zaměstnanců.
 • Školení BOZP externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů).
 • Provedení potřebných odborných školení BOZP.
 • Školení po pracovním úrazu nebo při převedení na jinou práci.
 • Řidičů v pracovně právním vztahu.
 • Práce ve výškách.
 • Nakládání s chemickými látkami.
 • Pro obsluhu a práci s vyhrazenými technickými zařízení – elektro, plyn, zdvihací, tlakové.
 • A další dle druhu činností.

E-learning

Kromě školení certifikovaným lektorem můžete zvolit i časově a organizačně méně náročnou variantu, kterou je e-learning v česko-anglické verzi. Ceny sdělíme na vyžádání - odvíjejí se od celkového počtu zaměstnanců.

Kontaktní osoby
Ing. Vladimír Urban

+420 602 204 433
Jitka Urbanová

+420 731 654 333