Kontroly a revize

Kontroly, revize, periodické preventivní kontroly

(termíny stanoveny vyhláškou 246/2001 Sb.)

Podle současné legislativy je třeba prokázat, že všechny prvky požární ochrany prošly v pravidelných intervalech kontrolou. Tuto kontrolu mohou provádět jen osoby s odpovídající odborností a oprávněním.

Kontrolujeme, revidujeme a opravujeme:

 • Hasicí přístroje.
 • Hydranty (požární vodovody a suchovody).
 • Požární ucpávky.
 • Požární uzávěry (dveře, okna, poklopy atd.).
 • Nouzové osvětlení.
 • Požární klapky.
 • Požární izolace.
 • Požární nátěry a nástřiky.
 • Odvod tepla a kouře.
 • EPS, SHZ a další.
 • Pravidelné preventivní kontroly PO dle začlenění objektu, rozsahu
  a potřeb klienta (1x ročně, pololetně, čtvrtletně, 1x za měsíc atd.).
Kontaktní osoby
Ing. Vladimír Urban

+420 602 204 433
Jitka Urbanová

+420 731 654 333