Školení PO

Povinnost školení

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím ve smyslu zákona o požární ochraně jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany, jsou-li u zaměstnavatele ustanoveni.

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.

  • Školení preventistů PO.
  • Školení vedoucích zaměstnanců.
  • Školení zaměstnanců.
  • Školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů).
  • Školení preventivních požárních hlídek.
  • Školení osob zajišťujících PO v době mimopracovní.
  • Školení obsluhy ohlašoven požáru.

E-learning

Kromě školení certifikovaným lektorem můžete zvolit i časově a organizačně méně náročnou variantu, kterou je e-learning v česko-anglické verzi. E-learning nelze využít při školení preventivních požárních hlídek a preventistů PO a to z důvodu rozdílného rozsahu učebních osnov a přímé zodpovědnosti jmenovaných. Ceny sdělíme na vyžádání - odvíjejí se od celkového počtu zaměstnanců.

Kontaktní osoby
Ing. Vladimír Urban

+420 602 204 433
Jitka Urbanová

+420 731 654 333