Dokumentace PO

Zpracování dokumentace PO

Dokumentace požární ochrany stanoví podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností. Prokazuje tak plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

 • Posouzení požárního nebezpečí, zpracování dokumentace pro nájemní či vlastní pracoviště a objekty.
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.
 • Požární řády.
 • Požární poplachové směrnice.
 • Požární evakuační plán.
 • Dokumentace zdolávání požárů.
 • Řád ohlašovny požárů.
 • Tematický a časový plán školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek.
 • Školení preventistů požární ochrany.
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek.
 • Pravidelná aktualizace zpracované dokumentace.
 • Zavedení požární knihy.
 • Účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru (HZS).
Kontaktní osoby
Ing. Vladimír Urban

+420 602 204 433
Jitka Urbanová

+420 731 654 333