Požární ochrana

Požární ochrana (PO)

Požární ochrana je soubor opatření, která jsou daná legislativou a zaměstnavatelem. Mají předcházet poškození lidského zdraví či ohrožení života v pracovním procesu, poškození firemního i soukromého majetku.

Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán, u podnikajících fyzických osob tyto osoby ev. odpovědný zástupce, případně vlastník pronajatých prostor (není li ve smlouvě uvedeno jinak).

Dále se specializujeme

Kontaktní osoby
Ing. Vladimír Urban

+420 602 204 433
Jitka Urbanová

+420 731 654 333